choose language English Ελληνικά Français Deutsch Italiano العربية հայերեն български català 中国 中國 hrvatski čeština danske Balgisch Nederlands Nederlands Filipino magyar Bahasa Indonesia 日本語 Lietuvių Kalba Norsk فارسی Polski Português Brasileiro Português Europeu Română русский Español Europa Español Latinoamerica ภาษาไทย Türkçe Tiếng Việt

Սերվերի Դիրք

Server colocation providers used by our users, ordered based on their popularity among our users.

Instructions for adding your company to the ranking.

Unverified Listing

Ոչ: Ընկերության անվանումը Սերվերը վերահսկված է
  1. Գրառումներ ստուգված վարկանիշը վերահսկվել է ավելի քան 30 օր վերահսկման ժամանակահատվածի հետ ացելի քիչ քան 60 րոպեն: Մյուս կողմից, գրառում է չստուգված վարկանիշ վերահսվել է ավելի քիչ քան 30 օր կամ վերահսկվող ժամանակամիջոց ավելի երկար քան 60 րոպե:
  2. Այս էջը թարմացված է յուրաքանչյուր 4 ժամ: Խուճապի մի մատնվեք, եթե Ձեր Վեբ Հոսթը/ISP միանգամից չհայտնվի:
  3. Are you a webhost? Do you wish to be listed in this ranking? Please follow the steps below:
    • Sign up for a Professional account.
    • Add a test for your website/server, and remember to enter the "provider information".
    • Once you do that, your name would appear on this page within 4 hours.