choose language English Ελληνικά Français Deutsch Italiano العربية հայերեն български català 中国 中國 hrvatski čeština danske Balgisch Nederlands Nederlands Filipino magyar Bahasa Indonesia 日本語 Lietuvių Kalba Norsk فارسی Polski Português Brasileiro Português Europeu Română русский Español Europa Español Latinoamerica ภาษาไทย Türkçe Tiếng Việt

Chiết khấu

Chiết khấu số lượng dựa trên phí hàng tháng. Mua nạp thêm càng nhiều test, bạn sẽ được hưởng chiết khấu càng cao.

Phí hàng tháng Khối lượng Chiết khấu
< USD $20.00 -
>= USD $20.00 5%
>= USD $50.00 10%
>= USD $100.00 15%
>= USD $250.00 20%
>= USD $500.00 25%
>= USD $1000.00 30%
>= USD $2500.00 35%
>= USD $5000.00 40%

Chiết khấu hợp đồng tính trên thời hạn bạn đăng ký.

Thời hạn Hợp đồng Quy định Chiết khấu
Hàng tháng -
Hàng quý 5%
Nửa năm 10%
Hàng năm 25%

Các khoản chiết khấu dành cho bạn phụ thuộc vào từng trường hợp.