choose language English Ελληνικά Français Deutsch Italiano العربية հայերեն български català 中国 中國 hrvatski čeština danske Balgisch Nederlands Nederlands Filipino magyar Bahasa Indonesia 日本語 Lietuvių Kalba Norsk فارسی Polski Português Brasileiro Português Europeu Română русский Español Europa Español Latinoamerica ภาษาไทย Türkçe Tiếng Việt

Quick Test

Kiểu Test
Website    
Ping
HTTP
HTTPS
DNS
FTP
SSH
SMTP
POP3
IMAP
MYSQL
SSL
TLS
TCP

Test from
Mã bảo vệ (dạng số)

Bắt đầu Giám sát

Bạn có muốn:

  • Giám sát website hoặc server của mình 24 x 7 x 365?
  • Nhận thông báo downtime bằng SMS và email?
  • Nhận báo cáo uptime hàng tháng?